Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English




ScienceDIVER - Морски клъстър България започва работа по нов проект

През м. ноември 2019 г стартира изпълнението на проект ScienceDIVER с участието на седем партньори от пет страни от ЕС: Гърция (Университет Аристотел от Солун - координатор, Атлантис Консултинг), Италия (Университет Калабрия), Германия (Университет Щутгарт, енвироком, България (Морски клъстър Булгария) и Малта (Divers Alert Network Europe Foundation). Проектът е с продължителност 36 месеца и е съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

ScienceDIVER има за цел да подпомогне развитието на сини и интелигентни междусекторни умения за посрещане на растящите нужди на пазара на труда в синята икономика. Той ще изгради дълготрайно сътрудничество и структури между академичните среди и индустрията, за да предложи стандартизирани обучения и ясни кариерни пътеки на гмуркащите се учени. Партньорите ще действат за разработване и установяване на единни, международно признати стандарти и курсове за обучение за научно гмуркане във всички европейски страни.

Успешното изпълнение на проекта ScienceDIVER ще бъде в основата на инициативата за разработване на европейска директива (обща рамка, статус, образователни стандарти, признаване и права на научните водолази във всички европейски страни). Общите усилия на ангажираната голяма група заинтересовани страни ще преодолеят пропуските в уменията и ще направят кариерата на „научното гмуркане“ по-привлекателна и ценна за младите хора в Европа, за да могат да посрещнат предстоящите иновативни предизвикателства в  науката за устойчив син растеж

На 10 декември 2019 г Университет Аристотел в Солун бе домакин на първата среща на партньорите, на която бяха обсъдени подробно предстоящите задачи.



 

ScienceDIVER - Морски клъстър България започва работа по нов проект 2020, Всички права запазени.