Регионалният бизнес форум „Boosting Black Sea Blue Biz – 4BIZ“ се проведе на 9 и 10 май в гр. Варна

На 9 и 10 май 2024 г. в хотел Астор Гардън и в град Варна се проведе Регионалният бизнес форум „Boosting Black Sea Blue Biz – 4BIZ“, организиран от Морски клъстър България. Събитието бе част от проекта 4BIZ, подкрепено от Enterprise Europe Network и инициативата на Европейската комисия „Европейски морски ден в моята страна 2024“.

Във форума участваха над 70 представители от синята икономика на Черноморския регион, включително бизнеси и заинтересовани страни от България, Грузия, Румъния, Турция, Украйна и Испания.

Форумът бе открит от г-жа Илзе Атанасова, председател на УС на Морски клъстър България. Сред официалните гости бяха г-жа Габриела Митова, представител на Министерството на транспорта и съобщенията на България, г-н Станимир Апостолов, заместник-кмет на Община Бургас, и к.д.п. Александър Калчев, председател на УС на Българската морска камара.

В своето приветствие към присъстващите, к.д.п. Александър Калчев акцентира върху големите предизвикателствата пред морския бизнес в Черно море и призова за оптимизъм и сътрудничество.

Г-н Станимир Апостолов подчерта приоритета на Община Бургас да стане синьо-зелената врата на Европа чрез инвестиции, работни места и опазване на морската среда до 2027 г.

Г-жа Габриела Митова приветства организаторите и участниците, подчертавайки значението на съвместните проекти за подобряване на сътрудничеството и създаване на благоприятна среда за иновации и инвестиции в синята икономика.

По време на пленарната сесия проф. Еден Мамут, координатор на проект 4BIZ, представи целите и резултатите на проекта. Г-н Stavros Kalognomos, Conference of Peripheral Maritime Regions, и г-жа Georgia Chantzi, International Centre for Black Sea Studies, акцентираха на предизвикателствата и добрите европейски практики за синята икономика в Черноморския регион. Г-н Oscar Díaz, испански морски клъстър ACLUNAGA, сподели опита на Испания в създаването на успешна бизнес среда чрез координация на различни управленски нива от синята екосистема. Сесията завърши с представяне на напредъка и възможностите за сътрудничество в Черноморския регион по проект DBAN от г-н Георги Сакалиев, Община Бургас.

Голям интерес предизвика дискусията за финансови инструменти и бизнес подкрепа, в която участваха г-жа Илияна Иванова, Фонд на Фондовете, и г-н Павел Велков, Morning Side Hill Capital Management. Участниците научиха за новите финансови инструменти, достъпни през следващата година, и условията за привличане на инвеститори, подкрепени с успешни примери.

В началото на следобедната сесия бяха представени възможности за подкрепа и финансиране на бизнеса на различни етапи от развитието му. Първият ден завърши с индивидуални B2B срещи, организирани с подкрепата на Enterprise Europe Network, където участниците осъществиха нови бизнес контакти и обсъдиха потенциални партньорства.

По време на втория ден се проведоха опознавателни посещения на Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ и Института по рибни ресурси в гр. Варна. Присъстващите се запознаха с изследователските дейности и имаха възможност за обмен на идеи и бъдещи сътрудничества. Събитието завърши с партньорска среща по проект 4BIZ.

Същевременно участниците от испанския морски клъстър ACLUNAGA посетиха водещи компании за корабостроене и кораборемонт и проведоха разговори с представители на фирмите за съвместна дейност в бъдеще.

Форумът „Boosting Black Sea Blue Biz – 4BIZ“ създаде нови перспективи за иновации и устойчив растеж в Черноморския регион.


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни