Регионален бизнес форум „Boosting Black Sea Blue Biz – 4BIZ” се състоя в Батуми, Грузия

Регионален бизнес форум – „Boosting Black Sea Blue Biz – 4BIZ” се проведе в Батуми (Грузия) на 2-3 ноември 2023 г. в рамките на проект 4BIZ (Насърчаване на синята икономика в Черноморския регион чрез иницииране на рамка за бизнес сътрудничество в областта на рибарство и аквакултури, крайбрежен и морски туризъм и морски транспорт). 


Събитието събра на едно място специалисти по синя икономика, донори и стартиращи компании. Фирми от Румъния, Украйна, Турция и България участваха в срещата онлайн. Лекторите акцентираха върху значението на устойчивата синя икономика в региона. В дискусионния формат бяха обсъдени възможностите, предизвикателствата и перспективите за бъдещо сътрудничество в  секторите на синята икономика. 


Българските компании Солумар ООД, 13 Мари ООД и Галера 07 ООД имаха възможност да се срещнат с потенциални бизнес партньори от Черноморския регион и да обсъдят възможностите за сътрудничество. 


Проект 4BIZ има за цел да разработи рамка за сътрудничество, която ще обедини заинтересованите страни от синята икономика в ЕС и черноморските държави извън ЕС, за да идентифицират и да отговорят на нуждите от развитие на местния капацитет за насърчаване на иновациите, дигитализацията и инвестициите в Черноморския регион. 


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни