Проведоха се Дни на сини кариери

На 31 януари и 1 февруари 2018г. в гр. Варна се проведоха Дни на сини кариери. Събитието, организирано от Морски клъстър България със съдействието на Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров", Технически университет-Варна и Колеж по туризъм -Варна, събра над 300 участници, заинтересовани от развитието на ключови морски сектори в страната и подготовката на кадри за тези сектори- студенти, ученици, представители на образователни институции и бизнеса.
Форумът бе открит от г-жа Илзе Атанасова, председател на УС на Морски клъстър България, която подчерта значението на „Синия растеж“ за просперитета на крайбрежните региони и необходимостта от подготвени квалифицирани кадри за бизнеса. Събитието бе уважено от заместник-областния управител г-н Карагьозов, г-жа Джеджева, представител на ИА „Морска администрация“-Варна, г-жа Димова, заместник-ректор на Технически университет -Варна, к-н I р. Борисов, заместник-началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, които поздравиха участниците.
В двата дни на събитието, пред аудиторията бяха представени възможностите за обучение и професионално развитие в секторите  морски транспорт                (корабоплаване, пристанища, корабостроене и кораборемонт), круизен туризъм, морски аквакултури и офшорен добив на нефт и газ.
Професионалисти от посочените „сини“ сектори запознаха присъстващите с перспективите за кариерно развитие, както и с изискванията, на които следва да отговарят кандидатите за работа. Рекламни видеоматериали демонстрираха разнообразието от професии.
В работата на форума се включиха представители от Национален технически университет-Атина, Аграрен университет-Атина и Морски институт на Източно Средиземноморие (МARINEM)- Кипър, партньори по проект Ментор.
Студентите и учениците имаха възможност да се срещнат и проведат разговори с представители на образователни институции и компании.


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни