Представител на Морски клъстър България в експертна група на ЕК

Представител на Морски клъстър България е избран за член на експертната група за умения и кариерно развитие в синята икономика.

Експертната група е създадена  към Главна дирекция „Морско дело и рибарство” на Европейската комисия. Дейността й е насочена към подпомагане работата на дирекцията за разработване на стратегия за уменията в морските сектори.2024, Всички права запазени. Защита на личните данни