Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Покана за проектни предложения по програма Хоризонт Европа

 В срок до 6 октомври 2021 г. могат да се подават проектни предложения по тема „Improved science based maritime spatial planning and identification of marine protected areas“, в рамките на програма Хоризонт Европа. Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие 2030 г. подчертава прилагането екосистемен подход за управление, за да се намалят неблагоприятните въздействия от риболова, добива, минното дело и други морски дейности на човека, като се отчита натискът от наземни дейности, особено върху чувствителните видове и местообитанията на морското дъно. За да подкрепят това, националните морски пространствени планове трябва да имат за цел да обхванат всички сектори на синята икономика и да вземат предвид естествените екологични особености и връзката между тях. Проектните предложения следва да проектират гъвкаво социално-екологично управление за справяне с бързо променящата се среда за морските екосистеми; създаване на връзки и използване на информацията и данните от Европейската програма за наблюдение на Земята Коперник, GEO и GEOSS; да очертаят план за сътрудничество с други проекти, с Партньорството за биологично разнообразие, съответни мисии и партньорства на Хоризонт Европа; предлагане на подходи за по-голяма съгласуваност на политиките между Рамковата директива за водите, Рамковата директива за морската стратегия, Морското пространствено планиране и Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие 2030 г.

Подробна информация за поканата ТУК  

Покана за проектни предложения по програма Хоризонт Европа 2021, Всички права запазени.