Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Покана за представяне на проектни предложения за превенция и готовност за гражданска защита и морска дейност

Отворена е процедура за представяне на проектни предложения за "Превенция и готовност за гражданска защита и морска дейност". Проектите се финансират от Механизма за гражданска защита на Съюза, управляван от Генерална дирекция „Европейска гражданска защита и операции за хуманитарна помощ“ (DG ECHO). За изпълнението им са отделени 3.500.000 евро. Крайният срок за подаване на проктните предложения е 08 Юни 2021 г. 

Механизмът подкрепя усилията на държавите-членки и участващите държави за защита предимно на хората, но също така и околната среда и имуществото, включително културното наследство, срещу всякакви природни и причинени от човека бедствия, включително последствията от терористични актове, технологични, радиологични или екологични бедствия, замърсяване на морето и извънредни ситуации, свързани със здравето, възникващи във и извън Съюза.

Повече информация ще намерите тук
 

Покана за представяне на проектни предложения за превенция и готовност за гражданска защита и морска дейност 2021, Всички права запазени.