Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Покана за подаване на проектни предложения по програма Хоризонт Европа

Проектни предложения на тема „Assess and predict integrated impacts of cumulative direct and indirect stressors on coastal and marine biodiversity, ecosystems and their services“ по програма Хоризонт Европа могат да се представят до 6 октомври 2021 г. Натискът върху морското и крайбрежното биологично разнообразие и екосистемите се увеличава по-бързо от усилията за тяхното опазване. Идентифицирането и определянето на преки и косвени стресови фактори и техните взаимодействия трябва да бъде първата стъпка към правилното количествено определяне на техните ефекти и основа за прогнозните модели. С увеличаването на промишленото използване на океанското пространство има нарастваща нужда от разработване на инструменти за мониторинг на въздействието. Моделите, проектирането и използването на сценарии за биологично разнообразие са важни подходи за изпълнение на сценарии „какво, ако“, за да се прогнозират потенциалните въздействия на различни възможности за управление, засягащи състоянието на стресираните екосистеми при променящите се условия на околната среда.
Допълнителна информация можете да намерите ТУК 

Покана за подаване на проектни предложения по програма Хоризонт Европа 2021, Всички права запазени.