Подписан е меморандум за сътрудничество между Морски клъстър България и Морски технологичен клъстер ФВД

На 19 декември в Областна администрация във Варна се подписа меморандум за сътрудничество и стратегическо партньорство между Морски клъстър България и Морски технологичен клъстер от региона Фриули Венеция Джулия, Италия. На oфициалната церемония присъстваха представители на двете организации, както и представител на регионалната и областната администрация.       

Една от целите на общата дейност е изследване на възможностите за даване на нов тласък за развитие на морската индустрия в регионите на двете организации. Страните ще работят за повишаване конкурентоспособността на фирмите, чрез свързване и общи проекти между предприятия и научноизследователски центрове.

Според целите на меморандума, двете страни ще работят както в подкрепа на създаването на трансгранични съвместни инициативи за добавена стойност, така и в подкрепа на прилагането на интегрираната морска политика на Главна дирекция „Морско дело и рибарство” към ЕК. Представителите на морската общност от двете държави се ангажират още да организират и подготвят съвместни програми за образование и обучения на млади хора във всички области свързани с морската наука и бизнес.2024, Всички права запазени. Защита на личните данни