Отворена е процедурата за предоставяне на грантове до 10 000 евро на малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на енергийната им ефективност и намаляване на общите им енергийни разходи

Поканата за набиране на проектни предложения се провежда в рамките на проект EENergy, съвместно с европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network (EEN).

Целта на проекта е да бъдат подкрепени над 1 800 европейски компании, които ще получат специализирана енергийна оценка и план за подобряване на енергийната си ефективност. От всички консултирани МСП, минимум 900 ще получат 100% безвъзмездно финансиране в подкрепа на изпълнението на техните планове.

Допустимите дейности е необходимо да попадат в една или няколко от следните три категории:
  • Инвестиции за изпълнение, придобиване, закупуване и/или инсталиране на нов софтуер, хардуер, оборудване или други технологии.
  • Консултации и одити, свързани с идентифициране и изпълнение на подобрения на енергийната ефективност.
  • Умения и обучения за повишаване квалификацията на служителите в областта на енергийната ефективност.
Безвъзмездните средства по EENergy са механизъм за еднократна подкрепа, която ще бъде предоставена на отделни МСП. За да участват в отворената покана, компаниите трябва да се свържат и работят с консултантите по устойчиво развитие от Enterprise Europe Network, с които съвместно да изготвят своя индивидуален план за действие за подобряване на енергийната ефективност на предприятието с поне 5%, както и за подаване на формуляра за участие. Кандидатури без посочен EEN консултант по устойчиво развитие, няма да бъдат разглеждани.

Детайлна информация за процедурата можете да откриете в поканата (Open Call Text) и ръководството за кандидатстване (Guide for Applicants). Полезна информация можете да откриете и в списъка с често задавани въпроси и отговори.

При интерес, не се колебайте да се свържете с нас!

Проектът EENergy е финансиран от ЕС в подкрепа на МСП за извършване на дейности, които ще доведат до подобряване на тяхната енергийна ефективност. Общо 9 млн. евро ще бъдат предоставени на най-малко 900 МСП в страните, участващи в Програмата за единния пазар на ЕС (SMP). EENergy ще бъде изпълнен в тясно взаимодействие с Enterprise Europe Network (EEN), която от повече от 15 години насам подкрепя растежа и интернационализацията на европейските МСП.


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни