Онлайн семинар Насърчаване на крайбрежния и морския туризъм в Черноморския регион

Онлайн семинар на тема: „Насърчаване на Blue Biz в крайбрежния и морския туризъм в Черноморския регион” се проведе на 14 юли 2023, в рамките на проект 4BIZ: „Насърчаване на синята икономика в Черноморския регион чрез иницииране на рамка за бизнес сътрудничество в областта на рибарството и аквакултурите, крайбрежния и морски туризъм и морския транспорт”, който се финансира от CINEA, по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EMFAF).

Бяха представени добри практики за насърчаване на устойчив туризъм от региона на Черно море, както и успешни примери от бизнеса, в сферата на круизния туризъм.

Повече за проект 4BIZ: https://4biz.bsun.org/
2024, Всички права запазени. Защита на личните данни