Очаквайте скоро: проект EENergy – финансова подкрепа за подобряване на енергийната ефективност на МСП

След 2 години и 2 покани за кандидатстване проектът EENergy ще разпредели 9 милиона евро под формата на 900+ безвъзмездни средства за МСП в цяла Европа, за да се включат в дейности, покупки или интеграции, които ще подобрят общите им разходи за енергия с минимум 5%.

Предстои отварянето на първата покана за подаване на проектни предложения за подобряване на енергийната ефективност на малките и средни предприятия.

Всяка компания може да кандидатства за максимум 10 000 € грант със 100% финансиране. Проектът EENergy се изпълнява в сътрудничество с услугите за устойчивост на Enterprise Europe Network по Програмата за Eдинен пазар.

Свържете се с нас за допълнителна информация и кандидатстване!

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни