Общия дневен ред за Черно море беше представен по време на Burgas Blue Summit

 
 
Целите и приоритетите на Общия дневен ред за Черно море (CMA) за устойчива синя икономика в Черноморския регион бяха представени на Burgas Blue Summit (21-23 юли 2023 г.), организиран от Община Бургас.
 
Събитието бе открито с приветствие от г-жа Чарлина Вичева, директор на Главна дирекция „Морско дело и рибарство“ (DG MARE) на ЕК.
 
Проведоха се ползотворни дискусии по различни теми, включително приоритетни за България области на синята икономика: рибарство, аквакултури, нови транспортни коридори и стратегии за опазване на морските екосистеми и пространствено планиране, със силен акцент върху сътрудничеството между България и Грузия.
 
Дейностите на Черноморския механизъм (BSAM) в подкрепа на изпълнението на Общия дневен ред за Черно море бяха представени от г-н Матео Бочи, BSAM, Илзе Атанасова, председател на Морски клъстър България (MCB) - Национален хъб на BSAM, България и Мамука Бердзенишвили, Национален хъб на BSAM, Грузия.
 
Като част от инициативата бяха организирани редица дейности и събития, ангажиращи ключови заинтересовани страни за идентифициране и съвместно разработване на идеи за проекти, които ще допринесат за устойчива синя икономика в Черноморския регион.


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни