Общ щанд на българската морска индустрия

 Общ щанд на българската морска индустрия

Въз основа на съществуващият опит на МКБ от участие в международни изложения е изготвена предварителна визия и оферта за общ щанд на българската морска индустрия за изложението „Посейдония” през 2014 година в Атина.
Моля да се запознаете с предложената концепция и в срок до 19 юли 2013 г. да заявите Вашия интерес за участие, като определите кой вид щанд предпочитате: „Small booth”, “Presentation stand”, “Poster stand” .
Вашият своевременен отговор е важен, за да се планира необходимата обща площ и да се прецизират следващите действия поради големия интерес към изложението.
На разположение сме за обсъждане.
Бихме желали да Ви информираме, че при изграждане и оборудване на такъв общ щанд, той би могъл да се използва за различни изложения и по този начин да се оптимизират разходите за участие в дългосрочен аспект.

По-детайлна информация може да намерите тук.

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни