Обмяна на опит с водещи морски клъстери

Обмяна на опит с водещи морски клъстериОбменена е информация за начина на функциониране на клъстера, участия в проекти- самостоятелно и в партньорство. Установените контакти ще дадат резултат в бъдеще чрез задълбочаване на сътрудничеството и съвместна работа по общи проекти.


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни