Морски клъстър България участва в семинар “Clusters Meet Regions” на тема „Засилване на междусекторното и трансрегионалното сътрудничество” в гр. Бургас

В периода 13 – 15 септември 2023 г. в гр. Бургас се проведе семинар “Clusters Meet Regions” на тема „Засилване на междусекторното и трансрегионалното сътрудничество”.

Морски клъстър България (МКБ) участва в дискусионния панел „Interregional Cooperation in the Black Sea Region enhanced by clusters“. Г-жа Илзе Атанасова, председател на УС на МКБ, представи актуални текущи инициативи за коопериране в сферата на синята икономика и подкрепени от ЕК - Общия Дневен ред за Черно море и Черноморския акселератор за насърчаване на синята икономика.

Черноморският акселератор за насърчаване на синята икономика предоставя възможност за подпомагане на фирми с иновативни идеи в областта на синята икономика.

            Virtual Blue Careers Centre предлага възможности  възможност за професионално развитие и образование за млади професионалисти в секторите от синята икономика. 

             Анонсирана бе и предстоящата регионална конференция в Букурещ „Конференция на заинтересованите страни от Общия Дневен ред за Черно море“, която ще се състои на 22 ноември 2023г.
           

Повече информация за събитието можете да откриете на следния линк: https://clustercollaboration.eu/content/clusters-meet-regions-burgas-bulgaria.
 2024, Всички права запазени. Защита на личните данни