Международен конгрес „СИН РАСТЕЖ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН - ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ”Организирането на конгреса e една от стъпките, които Морски Клъстър България прави в посока на разширяване сътрудничеството в Черноморския регион и насърчаване на дебатите по настоящите и бъдещи предизвикателства към ефективната политика в областта на морската индустрия,

Основни теми ще бъдат представянето на възможностите на синята икономика за устойчив растеж, развитието на регионалните морски клъстери на фона на най-добрите практики от други европейски морски клъстери, както и ролята на клъстерите за развитие на морските сектори. Събитието ще даде възможност за осъществяване на контакти между участниците, обсъждане на нови проекти и възможности за сътрудничество, обмен на добри практики и създаване на взаимноизгодни регионални инициативи.

Присъствието на г-ж Мария Даманаки – Еврокомисар на ГД „Морско дело и рибарство към ЕК и представителите от ГД „Морско дело и рибарство“ ще бъде отлична възможност за участниците да се запознаят с инициативите на ЕК в областта на морската индустрия, да обсъдят дългосрочната стратегия и интегрираната морска политика на ЕК в подкрепа на растежа в морския сектор в районите на Средиземно и Черно море и ще допринесе за повишаване ролята на българската морска общност в региона.


За да заявите участие в конгреса моля попълнете и изпратете на е-mail: office@marinecluster.com приложената тук регистрационна форма.

Програмата за събитието може да намерите тук . 


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни