Кандидатстване за награда на BlueMissionAA и Морски защитени територии Европа (MPA)

В рамките на мисията на ЕС „Възстановяване на нашия океан и води до 2030 г.“ , проектите BlueMissionAA и Marine Protected Areas Europe (MPA Europe) имат удоволствието да обявят наградите на MPA. Целта на наградите на MPA е да  признаят, популяризират и предоставят подкрепа на изключителни защитени морски зони, които активно допринасят за целите на мисията на ЕС „Възстановяване на нашия океан и води до 2030 г.“. Церемонията по награждаването ще се проведе в Брюксел по време на 2-рия годишен форум на мисията „Възстановяване на нашия океан и води“ на 5 март 2024 г.

Тази година наградата MPA ще дава приоритет на това кои от кандидатите са имали и/или имат MPA със силен компонент за ангажиране на заинтересованите страни при тяхното създаване и/или управление.

MPA ще наградят 2 печеливши MPA с:

  • Сертификат за награда, връчен от участници на високо ниво в мисията „Океан и води“ по време на 2-рия годишен форум на мисията „Възстановяване на нашия океан и води“.
  • Видимост и популяризиране на вашите действия като участник в мисията.
  • Възможности за работа в мрежа и споделяне на най-добри практики.
  • Достъп до инструменти за океанска грамотност и образование.
  • Достъп до услугите на Платформата за изпълнение на мисии (предоставяне на достъп до знания, портфолио от проекти, информация за финансиране, Практическа общност на "Blue Parks" и други).
  • Достъп до услугите на платформата WaveLinks (предоставяне на достъп до методи за ангажиране на заинтересованите страни, граждански научни инициативи и други).
  • Възможности за инвестиции и експертни консултантски услуги.
  • Достъп до поддръжка от бюрата за помощ на Lighthouse CSAs и Бюра за помощ на платформата за изпълнение на мисии (включително подкрепа за разработване на научни и пътни карти за преход и обучение за умения).


За да участвате, освен попълването на формуляра за кандидатстване, е необходимо да сте подкрепили Хартата на мисията Ocean and Waters. Ако все още не сте го направили, любезно го подкрепете, като попълните този формуляр преди 26 февруари 2024 г., в 23:59 CET.2024, Всички права запазени. Защита на личните данни