Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Изключителен успех на „Ден на сини кариери“

На 15 ноември 2018 г. Морски клъстър България организира Ден на сини кариери със съдействието на Висше военноморско училище, Технически университет – Варна и Колеж по туризъм –Варна. Събитието, очертаващо развитието на важни за страната ни морски сектори и подготовката на кадри за „Синята икономика“ събра над 250 участници – ученици, студенти, представители на образователни, обучителни институции и бизнеса.
Председателят на Управителния съвет на Морски клъстър България откри събитието. Подчерта, че за развитието на всички сектори, идентифицирани в стратегията „Син растеж“ е необходимо да има добре подготвени и квалифицирани кадри, които да отговарят на изискванията на бизнеса и непрестанно развиващите се технологии.
Приветствия към участниците поднесоха заместник-областният управител г-н Карагьозов, председателят на Българска асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) г-н. Никола Христов, секретарят на Българска морска камара((БМК) г-н Свилен Крайчев, доц. д-р Даниела Тонева от Технически Университет-Варна.
Професионалисти представиха пред аудиторията перспективи за кариерно развитие в сектори като корабоплаване и пристанищна дейност, корабостроене и кораборемонт, круизен туризъм, офшорен добив на нефт и газ, морски аквакултури, като обърнаха внимание и на изискванията към кандидатите за работа в съответните сектори. Разнообразието от професии в основните морски сектори бе демонстрирано чрез рекламни видеоматериали и печатни изделия – флаери и брошури.
Във форума взеха участие представители на Морски университет Констанца, партньори по проект Ментор и студенти от университета, които обмениха опит с българските си колеги.
През втората част на събитието, студентите и учениците имаха възможност да се срещнат, проведат разговори и да получат повече информация от интересуващите ги образователни институции, професионални квалификационни центрове и компании.
 

Изключителен успех на „Ден на сини кариери“ 2019, Всички права запазени.