Информационен курс за новите изисквания на регламент 2016/679

Български корабен регистър, член на Морски клъстър България  Ви кани да вземете участие в Информационен курс по новите изисквания на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Обучителният семинар ще се проведе на 27 февруари 2018 г. в зала "Одесос" на хотел "Черно море", гр. Варна. Начало - 8,30 часа.

Допълнителна информация и програма 

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни