Хакатонът „Бургас блус“ подкрепя развитието на Синята икономика

Хакатонът „Бургас блус“ подкрепя развитието на Синята икономика и намирането на устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, социални и екологични градски теми.

Състезанието е насочено към бизнес идеи, свързани с дигитализация в областта на морската икономика и насочени към устойчива употреба на природни ресурси, предпазване и възстановяване на аквакултури, устойчив морски туризъм и транспорт. Състезанието се организира от Община Бургас в партньорство с Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб.

Състезанието „Бургас блус“ се организира за втори път, като първото издание се проведе през 2020 г. Настоящото издание е с технологична насоченост и се  провежда в рамките на  проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“ (DBAN) №  101077599, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕФМДРА (2021-2027 г.). В основата на проекта стои идеята да се създаде  регионална мрежа за ускоряване на синия растеж, която подкрепя съществуващи и стартиращи бизнес инициативи в секторите на синята икономика в партньорство между Община Бургас;  Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб;  Международен център за икономическо и бизнес развитие, Тбилиси; Държавен Аграрен Университет , Одеса.
 
В състезанието за предприемачески идеи могат да се включат както физически, така и юридически лица. Задължително изискване е кандидатите да има бизнес идея, в рамките на която ще извършват предприемаческата дейност на територията на община Бургас. Проектите, с които кандидатстват, могат да бъдат бизнес идеи в ранен етап на разработване или изпълнение. 

За допълнителна информация и документи за кандидатстване:

https://bluactburgas.bg/


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни