abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама




Годишната среща на Европейската мрежа на морските клъстери се проведе на 25 и 26 октомври 2017г.


На 25 и 26 октомври 2017г. в  Елсинор, Дания, се проведе 13-та годишна среща на Европейската мрежа на морските клъстери (ЕММК).
 
Франсис Валат, първоначално съосновател и първи вицепрезидент на ЕММК (създадена през 2005 г. в неговия офис в Париж) и настоящ председател от 2011 г.,  подаде оставка от председателския пост. Избрано е ново ръководство на ЕММК.

Допълнителна информация може да бъде получена от прессъобщението.

Прессъобщение



 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган