Форум „Изследвания и иновации за устойчива морска индустрия“

На 19 декември 2023г, от 13.30 ч. в Арт салон - Радио Варна в гр. Варна се проведе форум „Изследвания и иновации за устойчива морска индустрия“. Събитието се организира от Морски клъстър България и бе част от програмата, посветенa на 30 годишнината на Българска морска камара.

Г-жа Илзе Атанасова, Председател на УС на Морски клъстър България откри форума и даде думата за приветствия на официалите гости на събитието. Г-н Благомир Коцев, Кмет на Община Варна, приветсва присъстващите и отправи призив към участниците за това Варна да стане лидер в областта на синята икономика с помощта на морската общност. Г-н Александър Калчев, Председател на УС на Българска Морска Камара, поздрави присъстващите с празника, който се отбелязва на 19 декември – Никулден по стар стил, и отчете значението на форума за развитието на морската индустрия.

Представители на науката, бизнеса и образованието запознаха присъстващите с иновациите и тенденциите, свързани с екологичното и енергийно ефективното корабоплаване, предизвикателствата пред бъдещото развитие на морските технологии, пристанищните дейности и живите морски ресурси и аквакултури.

Специално внимание беше обърнато на 4-те български компании Галера 07 ООД, 13 Мари ЕООД, Скортел ООД и Солумар ООД, които представиха иновативни технологии за устойчиво корабострене, намаляване на разхода на гориво и емисиите в сектора на морския транспорт.

Морски клъстър България представи предстоящи възможности за финансиране на проекти от секторите на синята икономика чрез различни европейски програми, както и мрежата Enterprise Europe Network (EEN).

По време на форума се проведоха дискусии и участниците се обединиха около идеята, че със съвместни усилия от всички заинтересовани страни, България и Черноморския регион може да постигне устойчиво развитие в секторите от синята икономика.

Научните и образователни организации проявиха интерес към технологичните решения, представени от компаниите и заявиха интерес за съвместна работа в бъдеще.

Събитието е част от пилотните дейности по проект 4BIZ - Насърчаване на синята икономика в Черноморския регион. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Екологично и енергийно ефективно корабоплаване в изключителната икономическа зона на България, Петър ГЕОРГИЕВ, ТУ-Варна

Екологични и енергоефективни решения в малотонажното корабостроене, Андрей СТАНЕВ, Галера 07 ООД

Устойчивост и икономичност: Новаторски подходи за намаляване на емисиите от морски транспорт, Красимир ФОТЕВ, 13 Мари ООД

Иновативни решения за намаляване на разхода на гориво и на вредните емисии от малки кораби и моторни лодки, Рашко РАШКОВ, Скортел ООД

Нови технологии за намаляване на емисиите от морския транспорт, Александра ПОПЧЕВА, Солумар ООД

Центърът по хидро- и аеродинамика - БАН в подготовка за предизвикателствата пред бъдещото развитие на морските технологии, Румен КИШЕВ, Център по хидро- и аеродинамика, гр. Варна

Технология в подкрепа на безопасността и подобрена ефективност на пристанищата (ILIAD), Андрей СТАНЕВ, ТУ - Варна

Готовност за цифрово образование в морското и вътрешно корабоплаване (DERIN), Младен ХРИСТОВ, ТУ - Варна

Европейско водещо действие за брегово захранване с електричество на кораби в пристанищата (EALING), Калина ДОЛАПЧИЕВА, ДП Пристанищна инфраструктура

Научни изследвания и иновации за оценка на състоянието на услугите, предоставени от екосистемата на Черно море в полза на хората и бизнеса, Кремена СТЕФАНОВА, Институт по океанология – БАН (Варна)

Научни изследвания на ИРР - Варна върху запасa на калкан и при улова от основните типове риболовни дейности на Българския риболовен флот, Eлица ПЕТРОВА, Институт по рибни ресурси - Варна

Състояние на сектор - риболов, аквакултура и преработка на риба и други водни организми. Проблеми и перспективи, Йордан ГОСПОДИНОВ, Асоциация БГ Фиш

Морско научно общество, Калин Калинов, ВВМУ

Възможности за проектно и бизнес коопериране, Ирина КИРЧЕВА, МКБ


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни