Финансиране за подготвителни проучвания за трансгранични проекти за ВЕИ

Ново финансиране позволява подготвителни проучвания по смисъла на член 7, параграф 3 от Регламента за CEF. То позволява подкрепа както на държавите-членки на ЕС, така и на частни инициатори на проекти, за да се развият идеи за сътрудничество, да се създаде инерция сред участващите заинтересовани страни и с това да се генерира поток от трансгранични проекти за ВЕИ.

Финансирането позволява конкретна подкрепа за проекта, преди да бъде включен в списъка на Съюза с трансгранични проекти за ВЕИ. Целта на подкрепата за подготвителни проучвания е да се преодолеят пречките, които в миналото са възпрепятствали осъществяването на проекти за сътрудничество, като например несигурност относно разпределението на разходите и ползите между участващите държави-членки или допълнителната сложност при установяване на трансгранична подкрепа. Заявленията, свързани с подготвителни проучвания, трябва да отговарят на регламента CEF и на специфичните условия, посочени в настоящата покана.

Допустимите партньорства са от Румъния, България, Грузия, Турция, Молдова, Украйна. Срокът за подаване на проектни предложения е 01.02.2022, а общият бюджет на процедурата е 1 000 000 евро. Препоръчителните бюджети за проект са между 100 000 и 350 000 евро. 

Повече информация в линка. 


2023, Всички права запазени. Защита на личните данни