Дни на Морски Клъстър България, 2.11.2012г, гр. Бургас

Дни на Морски Клъстър България, 2.11.2012г, гр. Бургас
В рамките на дните се организират семинари за представяне на дейностите на МКБ, на който се канят представители на фирми от морския бранш, представители на местната власт, неправителствени организации и други заинтересовани лица.

Ще бъде информационен щанд, представящ дейността на МКБ и неговите членове, с цел представянето им пред потенциалните клиенти, както и с цел привличането им за нови членове на клъстера, които да покрият по-добре географското разпределение и подсекторите на морската индустрия. Освен това по време на семинарите ще се представят и дискутират теми, свързани с проблемите и потенциалите за развитие на морския бизнес.
Модератори на събитието ще са специалисти в областта на морската индустрия и морската политика.

Ще бъдат направени презентации, една от които е на тема „ Морски клъстър България – обединение за иновации, конкурентоспособност и устойчиво развитие на българската морска индустрия в международна среда”. Презентация ще направи международният експерт по клъстерите и наш специален гост г-н Джон Мъри, както и г-жа Катя Антонова от ИАРА на тема "ОП европейски фонд по рибарство - възможности".

Дискусиите ще са на теми: „Състояние и развитие на българската морска индустрия – предизвикателства и перспективи” и „Рибарство и аквакултури - възможности за инвестиции и развитие".

Програмата за събитието можете да прочетете тук:

Статиите за събитието можете да прочетете в секция " В пресата".
 


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни