Дни на Морски клъстър България 2013


По време на мероприятието ще се организират семинари за представяне на дейностите на МКБ, поканени са представители на фирми от морския бранш, представители на местната власт, неправителствени организации и други заинтересовани лица.

Ще бъде открит е информационен щанд, представящ дейността на МКБ и неговите членове, с цел представянето им пред потенциалните клиенти, както и за привличането им за нови членове на клъстера, които да покрият по-добре географското разпределение и подсекторите на морската индустрия.

Освен това по време на семинарите ще се представят и дискутират теми, свързани с проблемите и потенциалите за развитие на морския бизнес. Модератори на събитието ще са специалисти в областта на морската индустрия и морската политика.

Ще бъдат направени презентации, една от които е на тема „ Морски клъстър България – обединение за иновации, конкурентоспособност и устойчиво развитие на българската морска индустрия".

Програмата за събитието може да намерите тук  

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни