Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
DigiCirc публикува покана за проектни предложения в синята икономика

DigiCirc, програма за ускоряване на синята икономика търси европейски МСП / стартиращи фирми, които могат да използват цифрови инструменти и да прилагат авангардни решения в кръговата икономика, като адресират специфични предизвикателства в областта на синята икономика. С втората открита покана DigiCirc ще избере минимум 15 консорциума, съставени от поне 2 МСП / стартиращи фирми, които ще разработят иновативни решения, фокусирани върху цифровите технологии, като се справят с предизвикателства в синята икономика и са насочени към постигане на устойчиво, кръгово и конкурентно развитие в сектори като корабостроене и кораборемонт, морски транспорт, пристанищни дейности, аквакултура, крайбрежен туризъм, възобновчеми енергийни източници. МСП ще получат възможността да използват DigiCirc Matchmaking Platform, за да търсят други МСП, в случай че се нуждаят от партньор за изграждане на консорциум. Избраните консорциуми ще получат пряко финансиране до 20 000 евро и възможност да интегрират силно интензивна и иновативна 12-седмична програма за подкрепа на иновациите, разделена на две фази, където те ще могат да разработват своите бизнес планове и да адаптират своите решения за целевата зона (фаза 1); и демонстрират своите решения в подходяща среда, както и оформят търговската си стратегия (Фаза 2).
Срокът за кандидатстване е до 3 август 2021 г.
За допълнителна информация моля посетете https://digicirc.eu/blue-economy/
 

DigiCirc публикува покана за проектни предложения в синята икономика 2021, Всички права запазени.