abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Членове на Морски клъстър България участват на Еuroport 2017Членове на Морски клъстър България се представят на едно от водещите морски изложения –„Еuroport 2017”, което се провежда в Ротердам, Холандия в периода 7-10 ноември 2017г.
Фирмите имат възможността да презентират своите продукти и услуги, да се срещнат с потенциални клиенти, както и да се запознаят с новостите и възможностите за разработване на задвижващи системи за кораби с алтернативни горива.

Участието на българските фирми е осъществено с подкрепа на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
За първи път ИАНМСП организира национален щанд на специализирано морско изложение, в рамките на проект „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ на ЕС.
 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган