Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
BLUES -Събитие за разпространение на резултатите от проекта - Варна

На 10 септември 2019 г. в гр. Варна се проведе заключително събитие за разпространение на резултатите от проект BLUES –BLUe growth connects European Seas/ Синият растеж свързва и обединява европейските морски пространства. Над 30 представители от различни сектори на морския бизнес взеха участие в конференцията, организирана от Морски клъстър България (МКБ). Участниците бяха поздравени от г-н Свилен Крайчев, член на Управителния съвет на МКБ. Представители на партньорите по проекта разясниха на аудиторията целите на проекта, представиха разработените интелектуални продукти и демонстрираха електронния портал за онлайн курсове. Споделиха опита си и предложиха действия за устойчивост на проекта след неговия финал. Участниците дискутираха възможността за разширяване обхвата на темите в бъдеичще и за укрепване на сътрудничеството.
 

BLUES -Събитие за разпространение на резултатите от проекта - Варна 2020, Всички права запазени.