Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English




Black Sea CONNECT Innovation Workshop – резервирайте своето място!

Черно море е жизненоважен ресурс с огромен потенциал за повишаване на обществената стойност на синята икономика за заобикалящите го страни.


Докато Черно море е уникален морски басейн, който е богат на биоразнообразие, наследство и природни ресурси, басейнът е под все по-голям натиск поради нарастващите въздействия от човешки фактори, като еутрофикация и хипоксия, прекомерен риболов и интродукция на чужди видове, в допълнение към ефектите от изменението на климата.


Black Sea CONNECT се стреми да развива и популяризира споделена визия за продуктивно, здраво, издръжливо, устойчиво и ценено Черно море.


В изпълнение на тази цел, се организира виртуално събитие под надслов Black Sea CONNECT Innovation Workshop, което ще се проведе на 2 февруари 2022 г. в интернет платформата Zoom.


Ще бъдат демонстрирани най-добрите практики от инициативи на морски клъстери, които ще спомогнат за евентуалното формиране на морски клъстер на Черно море. 


Събитието ще започне с високопоставени представители на Европейската комисия и ще продължи с представяне на общите цели на семинара и свидетелство за съществуващите морски клъстери. 


Акцентът на събитието ще бъде сесия, включваща успешни истории и най-добри практики от различни сектори на синя икономика, което позволява срещата на зараждащи се морски и иновационни клъстери в Черно море с по-развити европейски партньори и стимулира тяхното съвместно развитие на сини иновации за региона.


За повече информация и БЕЗПЛАТНА регистрация посетете линка.





 

Black Sea CONNECT Innovation Workshop – резервирайте своето място! 2022, Всички права запазени.