AI-BOOST "Large AI Grand Challenge" търси МСП и стартъпи с опит в работата с големи модели на изкуствен интелект.

Кандидатствайте сега!

"Large AI Grand Challenge" на AI-BOOST e състезание, което има за цел да насърчи развитието на големи модели на изкуствен интелект в Европа и търси европейски МСП и стартъпи с висок потенциал, които разполагат с технически капацитет и опит в работата с големи модели на изкуствен интелект.

Кандидатствайте на платформата F6S до 16 януари 2024 г., 17:00 часа CET!


Големите модели на изкуствен интелект се отнасят до ново поколение общи системи на изкуствен интелект, които могат да се адаптират към различни области и задачи без значителни промени. Благодарение на тяхната адаптивност, тези модели притежават огромен потенциал да направят революция в различни индустрии.

Забележителни примери за големи модели на изкуствен интелект включват GPT-4 на OpenAI и LLaMA 2 на Meta. Това е от стратегическа важност за европейската суверенност да се гарантира, че европейските компании владеят тази област.
Участниците в "Large AI Grand Challenge" са поканени да представят предложение за развитие на модел на основата на език, използвайки едно от целевите помощни средства на EuroHPC JU (например суперкомпютрите LUMI или Leonardo).


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни