Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Пан Еуропиън Трейдинг и Инженеринг ЕООДПан Еуропиън Трейдинг и Инженеринг ООД е създадена и регистрирана във Варна, България на 08.03.2005г. като ООД.
Управител на Пан Еуропиън Трейдинг и Инженеринг ООД е г-н Свилен Спасов.
Главните дейности на компанията са:
  • :подизпълнители в областта на корабостроенето и кораборемонта в България, Европа и Америка;
  • производство на изделия и агрегати за ТЕЦ
  • търговия с продукти за корабостроителната и кораборемонтната индустрия;
  • Производство на стоманени конструкции и оборудване.

9000, Варна, България

ул.“Опълченска“ № 16, ап.5

тел.: +359 52 601 688

факс: + 359 52 601 393

мобилен: + 359 888 503 793

e-mail: svilenspassov@mbox.contact.bg 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган