Български Kорабен Регистър АДБългарски корабен регистър (БКР) е основан като национална класификационна организация на Република България през 1950 г. за осигуряване на технически надзор и класификационни услуги на граждански кораби. БКР разработва технически изисквания, които осигуряват безопасно плаване на корабите в съответствие с предназначението им, защитата на човешкия живот на море, сигурността на превозвания товар, а също така осъществява техническото наблюдение по изпълнението на тези изисквания.
Основните дейности са следните:·
  • одобряване на техническа документация за строеж и ремонт на морски и речни кораби, сондажни платформи и контейнери;
  • надзор на строежа и преобзавеждането на кораби, сондажни платформи и контейнери;
  • освидетелствуване на кораби и контейнери в експлоатация;
  • надзор при производството на материали и изделия предназначени за строеж и ремонт на кораби, подлежащи на надзор от БКР;
  • допускане на производствени предприятия, фирми и лаборатории, които произвеждат, ремонтират и изпитват обзавеждане, материали и изделия, предназначени за морската индустрия.
Също така, БКР контролира спазването на изискванията на международни конвенции като SOLAS, COLREG, MARPOL, LOAD LINE и др. от името на чужди морски администрации по силата на получено упълномощаване.


Адрес:

9000, Варна, България

Южна промишлена зона

Административна сграда на

Булярд корабостоителна индустрия

тел.: + 359 52 681 510

факс: +359 52 602 864

e-mail: varna@bkrclass.org

web: http://www.bkrclass.org

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни