Димитър Карагеоргиев, адвокат

 адв. Димитър Карагеоргиев e асоциииран член на Морски клъстър България.


 адв. Димитър Карагеоргиев е практикуващ адвокат от Адвокатска колегия – Варна с експертиза в областта на морското право.

Повече информация за адв. Карагеоргиев, вижте тук.2024, Всички права запазени. Защита на личните данни