Услуги предоставяни от членовете

Нашите членове предоставят широк спектър от услуги в областите от  морската икономика
  • Агентиране, брокераж, корабен мениджмънт, логистика, спедиция, транспорт: членовете на Българска Асоциация на Корабните Брокери и Агенти (БАКБА), Коммер Интернешънъл ЕООД
  • Корабно снабдяване: Сени ЕООД,
  • Кораборемонт, преустройство, строителство: Варна Меритайм ООД, Сени ЕООД, Хидравлон-1 ЕООД, Пан Еуропиън трейдинг и инженеринг ЕООД
  • Корабно проектиране: Марино Консулт ООД, Навалтекс Инженеринг ООД, Смарт Дизайн 2006 ООД
  • Mорски класификационни освидетелствания на кораби, стоков контрол, аварийни констатации: Български Корабен Регистър АД, Вилмар Контрол ООД 
  • Научни и приложни изследвания: Център по хидро-и аеродинамика, ИМСТЦХА-БАН, Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и река Дунав (АЧД)
  • Образование и обучение по морски специалности: Технически Университет –Варна, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, Център по хидро-и аеродинамика, ИМСТЦХА-БАН, Колеж по туризъм-Варна към Икономически Университет-Варна
  • Юридически услуги, регистрация на патенти и търговски марки: адвокат Христо Раев
В рубриката членове можете да намерите информация за пълната гама от продукти и услуги, които предлагат фирмите и организациите и контакти с тях.
2023, Всички права запазени. Защита на личните данни