Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Услуги предоставяни от членовете

Нашите членове предоставят широк спектър от услуги в областите от  морската икономика
  • Агентиране, брокераж, корабен мениджмънт, логистика, спедиция, транспорт: членовете на Българска Асоциация на Корабопритежателите (БАК), членовете на Българска Асоциация на Корабните Брокери и Агенти (БАКБА), Коммер Интернешънъл ЕООД, Маршип ЕООД, Навиборн ООД, Сий Груп ООД
  • Корабно снабдяване: Сени ЕООД,
  • Кораборемонт, преустройство, строителство: Аполон климат инженеринг ООД, Варна Меритайм ООД, Сени ЕООД, Хидравлон-1 ЕООД, Пан Еуропиън трейдинг и инженеринг ЕООД
  • Корабно проектиране: Марино Консулт ООД, Навалтекс Инженеринг ООД, Смарт Дизайн 2006 ООД
  • Mорски класификационни освидетелствания на кораби, стоков контрол, аварийни констатации: Български Корабен Регистър АД, Вилмар Контрол ООД, Навиборн ООД
  • Научни и приложни изследвания: Център по хидро-и аеродинамика, ИМСТЦХА-БАН
  • Образование и обучение по морски специалности: Технически Университет –Варна; ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”; Център по хидро-и аеродинамика, ИМСТЦХА-БАН
  • Юридически услуги, регистрация на патенти и търговски марки: адвокат Христо Раев
В рубриката членове можете да намерите информация за пълната гама от продукти и услуги, които предлагат фирмите и организациите и контакти с тях.


 

Услуги предоставяни от членовете 2019, Всички права запазени.