Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Цели

Основни цели на клъстера са:

  • Създаване на условия за благоприятно развитие на морската индустрия в Република България
  • Обединяване усилията на всички браншове за повишаване конкурентноспособността на този отрасъл
  • Популяризирането му на национално и международно равнище
  • Интегриране в международната транспортна мрежа
  • Подпомагане членовете на сдружението в осъществяваната от тях дейност 

Цели 2020, Всички права запазени.